a
ushuaia.pl
Patrick French „Tybet, Tybet”

Patrick French

Tybet, Tybet

Gdy pada słowo Tybet, przed oczami niczym w kalejdoskopie przesuwają się kolejne obrazy: bezkresne przestrzenie, dzikie łańcuchy górskie, klasztory o dachach pokrytych złotem, lewitujący mistycy i miłujący pokój mnisi. Obraz koczowników pędzących stada w nieznanych dolinach przeplata się z kadrami z filmu Kundun Martina Scorsese, twarze prześladowanych Tybetańczyków walczących o prawo do własnej religii i samostanowienia przywołują na myśl zarówno łagodny uśmiech ich duchowego przywódcy Dalajlamy, jak i hollywoodzkie gwiazdy, z Richardem Gere’em na czele, wspierające wolnościowe dążenia Tybetańczyków.

Tybet od wieków fascynował i pobudzał wyobraźnię ludzi Zachodu. Niestety – tworzone przez lata mity i stereotypy sprawiły, że dziś coraz trudniej jest zrozumieć złożoną historię tego kraju i obiektywnie postrzegać skomplikowaną sytuację polityczno-społeczną.

Książka Tybet, Tybet to owoc wieloletniego zaangażowania Patricka Frencha, brytyjskiego pisarza i dziennikarza, w sprawę Tybetu. French obala funkcjonujące na Zachodzie mity, poszukuje prawdy o tym niezwykłym miejscu, o ludziach i skomplikowanej historii. Książka ta, wpisująca się w nurt literatury podróżniczej, jest po części reportażem z kilku podróży po Tybecie, Indiach i innych miejscach związanych z Tybetańczykami, zapiskiem osobistych przeżyć i odbytych rozmów, po części zaś przenikliwą analizą społeczno-polityczną i esejem historycznym omawiającym przeszłość i złożone relacje z potężnym sąsiadem – Chinami.

W czasie swojej najważniejszej podróży po Tybecie, szczegółowo opisanej na kartach książki, autor skupił się na tym, w jaki sposób współczesna burzliwa historia tego regionu wpłynęła na życie „zwykłych ludzi”. French spotykał się i rozmawiał między innymi z osobami prześladowanymi w czasie rewolucji kulturalnej, przedstawicielami starej tybetańskiej arystokracji, młodymi mniszkami, które dziś kontynuują swoją walkę przeciw komunistycznej władzy, jak i koczownikami, którzy kiedyś stanęli do walki z przeważającymi siłami chińskimi.

W książce padają także pytania o przyszłość Tybetu, o szanse na zachowanie własnej kultury i religii, o nadzieje na własną autonomię, a pośrednio także o sens akcji podejmowanych działaczy organizacji społecznych na Zachodzie. Choć, jak twierdzi autor, książka ta na pewno nie jest poradnikiem w stylu „Wolność Tybetu w weekend”, a odpowiedzi udzielone przez pisarza są trzeźwe i pozbawione złudzeń, to nie są jednak pozbawione nadziei.

Książka Tybet, Tybet, napisana sugestywnym i błyskotliwym językiem, niezwykle rzetelna i spełniająca najwyższe standardy dziennikarstwa, została jak dotąd przetłumaczona na dwanaście języków.